Градът | 30 Юли 2018, 10:56

Проектът на арх. Клаудио Нарди от Италия спечели международния конкурс за нов градски център на Велико Търново

Общо 62 идейни проекта за експозиционен център и концепции за градоустройствено решение бяха подадени от архитекти от цял свят