Градът | 16 Юли 2018, 11:26

Френски експерти: "Енергийната ефективност в хотелите и курортите е основен фактор за постигане на конкурентно предимство в сектора"

Инвестициите в енергийната ефективност на хотелите и курортите ще доведат до икономия на енергийните ресурси и намаляване на разходите за електроенергия