Facebook YouTube
Регистрация

Започва законодателно проучване на строителния процес в ЕС

Властта със стъпка към отмяната на ЗУТ

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 10.07.2018, Автор: Градът БГ
[849 прочитания]
 

 
Фотограф: Градът бг

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков поиска от Народното събрание да съдейства за извършването на законодателно проучване на строителния процес в 10 страни от Европейския съюз.Анализът на практиките в ЕС е голяма стъпка към създаването на ново строително законодателство в България. Инициативата за това е на Камарата на архитектите и беше подкрепена от работната група към МРРБ и министър Нанков.

Проучването ще се съсредоточи върху ключовите теми в различните фази на строителството в Германия, Австрия, Белгия, Чехия, Унгария, Испания, Холандия, Финландия, Хърватия и Италия. Въпросите бяха формулирани в работната група съвместно от КАБ, КИИП, КСБ и ДНСК.

Целта е да се обобщят най-ефективните процедури и правила, които защитават интереса на обществото и на всички участници в процеса, връщат престижа на професията и  гарантират крайния резултат – качествени сгради в хармония със заобикалящата ги среда.

В сегашния си вид ЗУТ обременява до абсурд строителството в България. Важни са папките, а не сградите. Важни са административните изисквания, а не същинският процес и качеството на построеното. В този процес резултатът все по-малко зависи от архитектите, но в същото време обществото хвърля отговорността за строителните безумия точно върху архитектите. Така професията на архитекта се обезценява.
 
Фотограф: Градът бг

Камарата на архитектите в България смята, че с промени в ЗУТ на парче няма да се реши нито един проблем,а дори напротив пречките, административната тежест и конфликтите на интереси ще се увеличават. 


Проучването на практиките в 10-те страни ще даде още разумни идеи и ценно ноу-хау за изработването на качествено строително законодателство у нас според международните стандарти.

Списъкът с въпроси се простира върху 26 теми, свързани с устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството, контрола в инвестиционния и строителния процес, застраховането на професионалната отговорност, изискванията към строителя.

Ще бъдат проучени ключови практики в целия строителен процес: от това какви са правата, задълженията и ролите на участниците в строителния процес и какви са процедурите за устройствените планове и промените в тях; през категоризацията на типовете сгради, съгласуването на инвестиционните проекти, издаването на строителни разрешения и оценките за съответствие; до изпълнението на одобрените проекти и въвеждането на сградите в експлоатация.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 5 | септември - октомври 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg