Градът | 10 Юли 2018, 11:14

Започва законодателно проучване на строителния процес в ЕС

Властта със стъпка към отмяната на ЗУТ