Градът | 09 Юли 2018, 15:36

Инвеститорите са оптимисти за състоянието на Европейските икономики. Очаква се растеж на инвестициите