Градът | 22 Юни 2018, 15:14

Нов поглед върху управлението на ОВК системите в големи жилищни комплекси

Четете в новия брой 3 на сп. ГРАДЪТ