Градът | 03 Юли 2018, 16:39

АКАДЕМИЯ ГРАДЪТ 2018: Конкурс "Градът - Градска среда и инфраструктура"

Над 35 млади инженери, архитекри, урбанисти и студенти участват с разработките си в конкурса "Градска среда и инфраструктура" през 2018 година.