Градът | 22 Юни 2018

Арх. Борислав Игнатов, председател на УС на Камарата на архитектите в България: Българските архитекти имат нужда от ясни правила, облекчени процедури и защита на своя труд и авторство

В брой 3 на сп. ГРАДЪТ

Обратно нагоре ↑