Градът | 21 Юни 2018, 15:53

Благоприятната жилищна среда - градска, уплътнена, споделена, достъпна и зелена