Градът | 15 Юни 2018

Подготвя се технологичен проект за ремонта на 9 км от път II-49 на територията на община Кубрат

Обратно нагоре ↑