Facebook YouTube
Регистрация

Промени в ЗУТ регулират административната тежест и правомощията на общините

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 14.06.2018, Автор: Градът.бг
[1298 прочитания]

Фотограф: Градът.бг

Пет законопроекта, приети на първо четене от Народното събрание на 13 юни, внасят промени в Закона за устройство на територията.

Внесените от парламентарните групи на "Обединени патриоти", ГЕРБ и Министерски съвет нормативни проемни предвиждат облекчаване на административната тежест при издаване на удостоверение за извършване на дейностите по строителен надзор, служебно представяне на административния орган изходни данни и информация, необходими при разработването на устройствени планове и инвестиционни проекти от експлоатационните дружества в областта на ВиК, електро-, топлоснабдяване и газификация.

Специален законопроект изчиства противоречията между ЗУТ и Закона за камарата на строителите, функциите на ДНСК, на общините, професионалния регистър на строителите и др.

Четвъртият законопроект предвижда отстраняване съществуващите непълноти относно правомощията на общинските администрации и държавата по контрола върху преместваемите обекти в имоти - държавна собственост или в имоти, съсобствени между държавата от една страна и физически и/или юридически лица от друга.

Петият законопроект оптимизира процедурите по обекти на техническата инфраструктура на територията на повече от една община.

 

 

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 5 | септември - октомври 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg