Градът | 14 Юни 2018, 10:27

Промени в ЗУТ регулират административната тежест и правомощията на общините