Градът | 11 Юни 2018

МРРБ ще инвестира 1,59 млрд. лв. в близо 300 ВиК обекта до 2023 г.

ова са 19 пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, близо 1300 км водопроводи и канализация, 146 помпени станции и други съоръжения в 51 населени места

Обратно нагоре ↑