Градът | 07 Юни 2018, 20:30

Голямата награда за архитектура на КАБ - за "малък проект със значимо социално въздействие"

Журито високо оцени нетрадиционен подход, социална ангажираност, максимално адресиране на нуждите на ползвателите с минимални средства