Градът | 07 Юни 2018, 15:36

Катедра "Рисуване и моделиране" - УАСГ представи изложба от студентски резултати от дисциплина "Моделиране"