Градът | 05 Юни 2018

Министър Димов подписа три договора за изграждане на инсталации за преработка на отпадъци с водещи общини Костинброд, Горна Малина и Марица

Броят на проектите по Приоритетна ос 2 "Отпадъци" на ОПОС 2014-2020 става 20, на обща безвъзмездна стойност 188,2 млн. лв.

Обратно нагоре ↑