Градът | 05 Юни 2018, 09:38

С близо 64 млн. лв. от ОП "Региони в растеж" ще бъдат ремонтирани 26 училища и детски градини в София