Градът | 29 Май 2018, 15:24

Берковица и Вършец ще строят компостираща инсталация със средства по ОПОС