Градът | 22 Май 2018, 10:34

Пловдив и Доспат ще строят инсталации за отпадъци по ОПОС