Градът | 18 Май 2018, 16:39

Урб. Силвия Чакърова: Качествената жилищна среда изисква добре балансиран микс от функции и дейности