Facebook YouTube
Регистрация

Проф. Арх. Георгий Станишев: Предизвикателството пред съвременната жилищна архитектура е да отговори на динамиката на новите социални групи в обществото

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 18.05.2018, Автор: Светла Добрева
[1148 прочитания]
 

 
Фотограф: Gradat.bg

В глобален план възникването и кристализацията на нови социални страти и групи в обществото пораждат нови жилищни форми в света на архитектурната типология, посочи проф. арх. Георги Станишев в своята презентация "Тенденции и предизвикателства в съвременната жилищна архитектура по света и у нас" на провеждащата се в "София Ивент Център" годишна конференция "Инвестиции и строителство на жилищни сгради 2018".

Проф. арх. Станишев представи шестте вида жилищни сгради, които вече се появяват в развитите страни, но все още липсват в България. Те са отражение на динамиката на обществените групи, следствие на редица световни процеси, а именно:
1. Радикално увеличаване на богатството на света но и ръст на неравномерността на неговото разпределение.

2. Ръст на "новите пари" за сметка на намаляване активността на "старите". Еволюция на нови форми на бизнес активности (ИТ, Крипто, иновативни технологии).

3. Свиване на средната класа и увеличаване дистанцията между богати и бедни. Обедняване на значителни слоеве на населението развитие на инфлационни процеси в жилищния сектор.

4. Увеличаване на градското население и производството на стойност в градски условия в сравнение с провинцията: през 2007г. = 50%; 2025 г. = 75% (Urban Age).

5. Формиране на младото поколение като основен производител на иновации, на производство на нови форми на живеене (life styles).

6. Развитие на тенденциите към социално сътрудничество, коопериране, кластъризиране на икономическото сътрудничество и т.н.


Кои са новите форми на живеене
А. Миниатюризиране на пространството за индивидуално обитаване
Фотограф: .

Поява на микро апартаментни клетъчни структури, които са отражение на технологичната революция. С развитие на сложността (комплексността) на една система, тя се стреми към миниатиризация (електроника, компютри, нанотехнологии, и пр). Пример за миниатюризация в архитектурата са жилищни структури на площ 37 кв. м на Гари Чанк, Хон Конг, в които чрез компресия на функциите,  чрез динамична заменяемост са обособени 27 различни помещения.

Б. Развитие на социални жилища
Фотограф: .

С помощта на държавни институции и публично-частни партньорства с бизнес структурите, в Германия и други западни страни, се създават иновативни решения и нови ефективни и евтини технологии, като контейнерната архитектура на Илон Мъск.

В. Развитие на "Зелените сгради", зелени фасади, зелени стени, "зелени кожи"
Фотограф: .

Това са жилищни структури, облечени в "костюм" от горска растителност, които благоприятстват микроклимата на сградите, създават филтър срещу шум и атмосферни замърсявания. Като пример арх. Станишев посочи известната сграда Bosco Verticale в Милана, проектирана от Stefano Boeri.

Г. Градски Вили
Фотограф: .

Това са бутикови точкови структури на уплътняване на градската тъкан. Сгради с 3-8 апартамента и зелено обкръжение, главно разполагани в периферни зони на големите градове. Те са предпочитани от средната класа в Италия, Холандия, Швейцария.

Д. Кооперативни жилища
Фотограф: .

Развитие на co-habitation форми, с намалени мащаби на индивидуални жилища и увеличени зони за обществено обслужване и колективни форми на живот. Много са разпространени в Южна Америка, и представляват модел на социалните жилищни структури в развитите страни на ЕС, посочи арх. Станишев.

Е. Сервизирани апартаменти
Фотограф: .

Нова, много перспективна форма за живеене, особено предпочитана от младото поколение, което предпочита да живее в близост до местоработата си. Това са жилищни сгради, с полухотелско обитаване, приближаващо се към формата на апарт-хотел, но с друг тип и различна периодика на обслужване.

Предприемачеството като форма на лов…
Предприемачите трябва да имат усета за формата на обществото, което трябва да облече, за да покрият всички ниши, които съществуват, каза в заключение проф. арх. Георгий Станишев. В българския контекст обаче, редица социални групи хора остават непокрити – социално бедните, ромите, и младото поколение. В развитите европейски страни, има баланс между различните форми на живеене, и предприемачите там са много добре целенасочени. Българските инвеститори трябва да разберат обществото, да го ремоделират, призова арх. Станишев, и поясни, че за да видим как да подредим своята "къща", трябва да разберем за кого се прави.

Георгий Станишев е български архитект и архитектурен критик с международна известност, преподавател и завеждащ катедра "История и теория на архитектурата" в УАСГ. Освен в България, негови проекти, публикации и изложби са реализирани в Австрия, Великобритания, Германия, Гърция, Италия, Русия, САЩ, Франция, Япония и други страни.
Станишев е вицепрезидент на фондация "Яков Чернихов" и има траен интерес към руския авангард и архитектурните авангарди изобщо. През 2016 г. той издаде книгата "Архитектурни теории в монолози", която е събрала интервютата му с 25 световни архитекти и архитектурни критици, проведени в периода 1985-2015. Арх. Георгий Станишев подготвя и нова книга.


Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 4 | юли - август 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg