Facebook YouTube
Регистрация

Арх.Здравко Здравков: С наредбата за градски дизайн създаваме правила за средата

Със Закона за устройство и застрояване на Столична община подреждаме застрояването

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 17.05.2018, Автор: Градът.бг
[1876 прочитания]
Със ЗУЗСО създадахме правила и подреждаме застрояването, с наредбата за градски дизайн създаваме правила за градската среда, каза при откриването на Годишната конференция "Инвестиции и строителство на жилищни сгради" главният архитект на София арх. Здравко Здравков.

Арх. Здравков призова към правилно устройствено планиране - дебатът да е по време на подготовката на устройствения план, а не при влизането му в сила, когато се превръща в граждански договор.
Здравко Здравков е на мнение, че разрешение за строеж следва да се издава на ниво идеен порект, като се намали обемът от работа при одобряване на инвестиционният проект.
По отношение на жилищните територии, арх. Здравков припомни, че нещата, които хората очакват от своята жилищна територия, е път до парка, детска градина, осветление, път и транспорт до жилищната зона, осветление, тротоари. Градоустройствените грешки предизвикаха тежки за поправяне последици, каза арх. Здравков. Той припомни лошите примери от 2000-та година насам - "Манастирски ливади", "Витоша - ВЕЦ Симеоново", "Кръстова вада", Симеоновски път.

Рецептата за добрата инвестиционна среда на арх. Здравков е:
-Чрез устойчиви модели да развиваме устойчива градска и инвестиционна среда.
- Да намалим обема от работата в инвестиционното проектиране.
- Проектите да се одобряват в идейна фаза и да се получава разрешение за строеж.
- Наредба за градския дизайн е система от стандарти, които водят до задължителни изисквания към собствениците на имоти по отношение на растерите на дограма, кашпите, тентите...
- Рекламните елементи в града да бъдат намалени и да се спре брандирането на фасадите с битови елементи.
- По устройствените планове да се дебатира преди приемането им, а не след това.
- Новите жилищни зони да бъдат изградени по нов начин.
По отношение на изискванията към жилищните територии в ЗУЗСО за "Градът Медиа Груп" арх. Здравков каза така:
"ЗУЗСО не дава специални рецепти за новите жилищни сгради и комплекси, но предлага правила за съществуващите жилищни комплекси. Основен проблем в жилищните комплекси беше фактът, че с приемането на подробен устройствен план на зоната той веднага можеше да бъде променен. Променихме тази практика, като въведохме
5-годишна стабилност и устойчивост на подробните устройствени планове
и по този начин спазваме гражданския договор между собственици, администрация и живеещи в квартала, каквото представлява устройственият план.

Запазваме параметрите на жилищните комплекси.
При преструктурирането им правилата ще бъдат спазвани и при новите УПИ-та. Това се прави с цел защита на застрояването на комплексите", напомни арх. Здравков.

Отстоянията между сградите в жилищните комплекси
"Още при създаването на комплексите са определени отстоянията при комплексното застрояване. След като комплексът се преструктурира, отстоянията следва да са такива, каквито са при комплексно застрояване, т.е., както когато е създаден комплексът", коментира арх. Здравко Здравков.

Премахнахме понятието "междублокови пространства". Всички квартални градинки си остават за публични пространства.
Те попадат под специалната защита на т. 8 на чл. 10, както и на чл. 11 от ЗУЗСО, като ги включихме в терените за широко обществено използване и те не могат да бъдат променяни, не могат да бъдат застроявани, не могат да бъдат преотреждани за нищо друго. Всички тези текстове действат кумулативно (с натрупване), напомни арх. Здравков: "Притеснения за преотреждане на пространства в комплексите няма. Това са терени за широко обществено ползване."

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 4 | юли - август 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg