Facebook YouTube
Регистрация

Проект за енергийноефективна реновация на сгради и за мобилност на ученици реализира Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 17.05.2018, Автор: в. Ботевец
[1234 прочитания]
Лепене на топлоизолационни плоскости

Лепене на топлоизолационни плоскости
Фотограф: в. Ботевец

Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия СГСАГ "Христо Ботев" се включи към актуалната тема за енергийната ефективност на сгради с проект "Реконструкция на съществуващи сгради в енергийно-ефективни" по програма "Еразъм+", ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", сектор "Професионално образование и обучение". При кандидатстването проектът е класиран на първо място с 98 от 100 точки сред 72 одобрени проекта от цяла България.
Предварителна визита в центъра декември 2016

Фотограф: в. Ботевец

Начало на проекта в СГСАГ
Фотограф: в. Ботевец

Проектът има за цел да адаптира професионалното образование и обучение към новостите и научното развитие и към променящите се потребности на обществото, с което да се осигури пълноценна професионална подготовка и конкурентноспособност на европейския пазар на труда. За по-голяма ефективност в обучителния процес е нужно взаимодействие между добре подготвени преподаватели и мотивирани ученици. По тази причина в рамките на една мобилност по една и съща тема, но с различен фокус, се обучиха 7 учители по професионална подготовка и 18 ученици от основните специалности в гимназията в Център за професионално образование и обучение на Федерацията на немската строителна индустрия в Котбус, Германия, област Берлин-Брандембург (BFW).
Предварителна подготовка
Фотограф: в. Ботевец

Интересът към мобилността беше голям и затова учениците бяха подложени на редица изпитания - освен успеха в училище, от значение бяха и направените тест по немски език, тест за обща култура и Европейски политики, разработване на презентации по зададена тема. Конкурираха се ученици от 10 и 11 клас, предимно от немскоезичните паралелки. След представянето на презентациите на 11.01.2018 г. се осъществи окончателният подбор на участниците. В комисията освен преподаватели от СГСАГ се включиха външни експерти от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект към УАСГ. 
Фиксиране на носещ профил на цокъла
Фотограф: в. Ботевец

Участниците преминаха през предварителна тематична, културна и езикова подготовка, която имаше за цел да ги подготви за престоя им в чужбина и предстоящото обучение. Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) предостави специално за участниците "Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради".
Готова изолация на фасада
Фотограф: в. Ботевец

Практиката в Германия беше с продължителност две седмици за учениците – от 8 до 21 април, и една за учителите – от 15 до 21 април. Партньорите от Германия организираха срещи със специалисти, наблюдения и практически упражнения, свързани с намаляване на енерго-потреблението на съществуващи сгради. Повечето от дейностите бяха извършвани в самия професионален център, но се осъществи и посещение на Строителния факултет на Бранденбургския технически университет в Котбус. Учениците откриваха топлинни мостове чрез инфрачервена термография и неплътности в сгради чрез Blower door test. В практическите занятия изпълниха топлоизолация по фасада като един от задължителните елементи при повишаване на енергийната ефективност на съществуващи сгради.
Посещение на Техническия университет

Фотограф: в. Ботевец

Учителите обогатиха своя професионален опит и осъществиха наблюдение върху обучителния процес в професионалния център, участник в немската дуална образователна система. Възможността да наблюдават немският начин на преподаване и да осъществят социален диалог с техни колеги е източник на нови идеи и вдъхновение за промени, които да бъдат използвани при разработване на учебната програма за избираем предмет по професионалната подготовка.
Демонстрация с IR камера

Фотограф: в. Ботевец

Предвиждат се множество дейности за разпространение на резултатите от проекта. След заръщането си от Германия учениците посредством срещи на Европейския клуб организираха събитие по случай 9 май и споделиха своите впечатления от видяното с другите ученици. Предстои взаимодействие между участниците с цел разработка на учебна програма за избираем предмет и дидактически материали за подобряване на възприемането на учебния материал. Учениците съвместно с учителите ще разработят макети, игри и други материали, свързани с енергийната ефективност, които ще бъдат използвани в часовете в училище.
Група учители и ученици

Фотограф: в. Ботевец

В дългосрочен план СГСАГ "Христо Ботев" цели да допринесе за осигуряване на качествено, актуално и интерактивно професионално образование и обучение и да възпита у младите хора адекватна гражданска позиция по екологичните проблеми и санирането на съществуващия сграден фонд.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 4 | юли - август 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg