Facebook YouTube
Регистрация

По ОП "Региони в растеж" са договорени 73% от средствата, които са общо над 3 млрд. лв.

209 млн. лв. от ОПРР се пренасочват за компенсиране на наддоговорен ресурс по приоритет за оборудване на българските училища и детски градини в страната

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 16.05.2018, Автор: Градът.бг
[1392 прочитания]

Фотограф: МРРБ

Отчитаме сериозен напредък по изпълнението на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. Програмата е обявена напълно за кандидатстване, като 73% от средствата, които са общо над 3 млрд. лв., вече са договорени. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на 12-тото заседание на Комитета за наблюдение на ОРРР, което се проведе в кк Слънчев бряг. Сключените договори към днешна дата са 495. Очаква се до края на годината да приключат 163 проекта. Разплатените средства са около 660 млн. лв., като очакванията са до края на годината да бъдат разплатени минимум още около 300 млн. лв., съобщи регионалният министър.

Министър Нанков коментира, че ще бъде предложено да бъде пренасочен ресурс от 209 млн. лв. към мярката за модернизиране на образователната инфраструктура в страната от мярката за енергийна ефективност на публични сгради в големите градове, като вътрешна компенсация на наддоговаряне на програмата. Така ще постигнем индикаторите за енергийна ефективност и ще отговорим на големия интерес, който общините имат към обновяването на училища и детски градини. Модернизирането на образователната система е един от основните приоритетите на правителството, подчерта министърът. Той заяви, че амбициозната цел на МРРБ е да изпълни всички етапни цели, заложени в оперативната програма, както по отношение на физическо, така и на финансово изпълнение и призова бенефициентите да са проакативни, да изпълняват бързо и качествено проектите и да подават максимално бързо заявки за плащане и отчитане, за да се гарантира доброто изпълнение на програмата. Той подчерта, че летният и есенният сезон трябва да се използват максимално, особено за обновяване на образователната инфраструктура, за да се навакса допуснатото закъснение.

Регионалният министър посочи, че при неизпълнение на етапните цели, средства ще бъдат пренасочени от бенефициентите, които отичат по-слабо изпълнение към тези, които работят бързо и качествено и напомни, че с решение на Министерския съвет срокът за отчитане на етапни цели е удължен с 3 месеца, защото най-тежките проекти са в процес на реализация.

Програмата извървя своя път и на база направения преглед се нуждае от преоценка и изменение. Това не трябва да минимизира работата по изпълнение на останалите проекти и постигането на другите индикатори. ОПРР трябва да направи градовете и центровете за растеж по-привлекателни.

Министър Нанков отбеляза, че сред важните проекти с финансиране от нея е предстоящата модернизация на спешната медицинска помощ в страната. Той се реализира от Министерството на здравеопазването и предвижда ремонт и ново оборудване за 170 филиала на спешната помощ в страната, 27 центъра за спешна медицинска помощ и 34 лечебни заведения. Предвидено е и закупуване на над 400 линейки, оборудвани с най-съвременна апаратура. "Това са единствените европейски средства в размер на над 163 млн. лв. за здравеопазване в този програмен период", подчерта министър Нанков. Той призова процедурите по проекта да се изпълняват максимално бързо, за да не се окаже рисков и да не се загубят средства по него. Проектът е важен за всички български граждани, но бе забавен и заради промяна в концепцията. Сега ресурсът е пренасочен към повече ново оборудване и линейки, коментира регионалният министър.

Заместник-министърът и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова също апелира за голяма мобилизация на бенефициентите, за да може до края на годината да се отчете усвояване на отпуснатия ресурс по програмата. Предизвикателствата са големи, защото предстои да отчетем различни показатели, сред които и физическо изпълнение. Целта ни е да минимизираме всякакви рискове, включително с решение за пренасочване на ресурс към наддоговорения приоритет за образователна инфраструктура. Другата мярка в риск е мярката, свързана с предоставяне на социални услуги в големите 39 града. Важно е и изпълнението на проектите с финансови инструменти чрез фонд мениджъра, който избира фондове за градско развитие, всеки управляващ ресурс от близо 90 млн. лв. Тези проекти ще генерират приходи и трябва да докажат жизнеспособност. За такива, които са с много висока обществена значимост, но ниски приходи, е осигурено и допълващо безвъзмездно финансиране, заяви Деница Николова.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството стартира образователно-патриотична кампания, насочена към учениците от цялата страна. Тя се нарича "Моят град е моята крепост" и си поставя амбициозната задача да накара подрастващото поколение да се гордее още повече с родните си места. Партньор на инициативата, която се финансира по мярката за техническа помощ на европейската програма, е Министерството на образованието и науката. Името и логото на кампанията са регистрирани в Патентното ведомство на Република България.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 4 | юли - август 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg