Facebook YouTube
Регистрация

Инж. Андон Тушев, собственик и управител на "ТАЛ Инженеринг": Фасадният инженеринг на ранен етап спестява много разходи

Четете в новия брой 2 на сп. ГРАДЪТ

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 15.05.2018, Автор: Николай Тодоров
[1288 прочитания]

Фотограф: ТАЛ

Четете в брой 2 на сп. ГРАДЪТ

Инж. Тушев, какво е ролята на фасадната обвивка за една офис сграда?
- Изискванията към фасадите на сградите много се промениха през последните години. От фасадната обвивка не се очаква само да е естетически елемент, но и да изпълнява различни функционални характеристики. В нея вече се интегрират част от инсталациите (слънцезащитни и вентилационни елементи), за да може да се постигне енергийна ефективност на сградата. Фасадите вече се разглеждат като елемент, чрез който се осигуряват комфортът и спокойствието на обитателите. Чрез добър проект и правилно подбрани материали може да се осигурят здравословна работна среда, оптимална температура, регулиране на количеството светлина в съответствие с нуждите и значително намаляване на нивото на шум.
„Сити Тауър Бизнес център“, пл. "Македония", София

Автор: ТАЛ

Разкажете ни повече за развитието на ръководената от вас компания "ТАЛ Инженеринг" като специализация, референтни проекти, изпълнение на сложни проекти?
- Ние като фирма, винаги сме се стремили да създаваме продукти, които да отговарят изцяло на международните стандарти и да задоволяват напълно изискванията на клиентите ни. Стремим се да сме в крак с новостите и иновациите в бранша и да предлагаме най-добрите продукти. Аз вярвам, че по честен и законен начин, чрез лоялност към партньорите и клиентите си може да се постигне много повече в бизнеса и да се даде най-добрия принос към обществото. Комуникацията и квалификацията винаги са били мои приоритети и се стремя да съм пример за отговорност към екипа си, да им дам всички възможности за професионално израстване и развитие.
По-големите проекти, които изпълнявахме през 2017 г., са сграда "Сити Тауър Бизнес център" на площад "Македония", жилищен комплекс "София Ленд Резиденс", жилищен комплекс "Резиденшъл парк", сграда "Колайдер Активити Център" на "Уолтопия", административната сграда на ЦКС, сграда "Изгрев 132" и други.  Сега завършваме един от най-мащабните ни проекти – Le Centre Hospitalier Marc Jacquet и Clinique Saint Jean l’Ermitage à Melun в Мелун, Франция, който е за 180 милиона евро. Реализираме и значително производство по проекти в Обединеното кралство и в САЩ. През 2018 г. продължаваме работа по сграда "Диамант", "Бизнес център Ричхил", "Логистичен център JYSK", "Сграда 15" в "Бизнес парк София", жилищен комплекс "Резиденшъл парк" и други. Продължаваме да работим и зад граница, имаме нови 3 проекта в Обединеното кралство, като продължаваме изпълнението на поетите си ангажименти в Австрия и Германия.
През годината реализирахме структурни и организационни промени в компанията, които вече дават своя положителен резултат. Спечелихме финансиране по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020, с което успяхме да реализираме инвестиция в разработване и внедряване на ERP система, която от началото на 2018 г. успешно работи и ни дава ясна представа за развитието на бизнеса и също така значително подобри планирането ни. Производствените ни резултати за февруари са най-добрите в историята на компанията.
Много голям повод за гордост е, че сме първата и единствена източноевропейска фасадна компания, която притежава сертификат WinMark. През 2017 г. бяхме успешно сертифицирани от Wintech Testing & Certification UK (един от най-големите независими фасадни консултанти) за SBD и PAS24, за Обединеното кралство.
Успешно преминахме и през сертификационния процес на DUPONT за качество при обработка, монтаж, и поддръжка на Corian®.
Продължаваме да инвестираме сериозни суми и в обновяване на производствените ни мощности. През 2017 г. инсталирахме няколко нови машини, като вече разполагаме с най-добрия център за обработка на алуминиеви и метални профили със 6 оси - Schuco AF 500, коeто е най-доброто на европейския пазар и значително оптимизира производствения ни процес. От него има инсталирани само 12 броя в световен мащаб.
През 2018 г. сме планирали още инвестиции в производството, за да отговорим на нуждите на клиентите ни. Тенденцията, която се наблюдава в последните години, е усложняване на геометричните форми на фасадните елементи и детайли, което е предизвикателство освен за проектиране и за изпълнение, така че ще инвестираме в тази посока.

От съвсем скоро сте председател на сдружение "Български врати, прозорци и фасади"?
- Поемайки този пост, съм наясно с отговорността, която имам, за продължаване на сътрудничеството с институциите, което вече успешно е установено. Наличието на добра комуникация е от съществено значение при въвеждане на нови технологии и иновации в бранша. В световен мащаб секторът се развива с много бързи темпове и прилагането на добри европейски практики би довело единствено до позитиви за нас като производители и потребители.
Основната ми задача е да работя в посока за подобряване на климата в бранша. Смятам, че този сектор трябва да стане по-разпознаваем и уважаван в обществото. Целта е трудът на всички, свързани с бранша - и работодатели и работещи, да се оценява адекватно, да се зачитат и уважават усилията им и да водят достоен живот. Всички трябва да вярват, че заслужават повече, и да работят, за да си го извоюват. 
Важно е да хармонизираме действащите си норми и стандарти с европейските, за да можем да постигаме необходимото качество и потребителите да са доволни. Контролът от институциите естествено е задължителен. Спазването на законите от всички ще доведе до подобряване на състоянието ни като бранш, ще поддържаме високо качество на произведената продукция, което ще е от полза за обществото и ще действат пазарните принципи на лоялна конкуренция. Намаляването на сивия сектор ще доведе неминуемо до покачване на стандарта на живот на работещите в бранша и ще ни позволи да задържаме специалистите си, които изтичат към Западна Европа, и се надявам, че ще започнат да се връщат, когато успеем да постигнемзападноевропейските нива.
Вече е известен фактът, че СБВПФ сключи рамково споразумение с МРРБ, като то ще се изразява в изпълнение на съвместни дейности за повишаване на контрола при санирането на сградите, което се изпълнява по Националната програма за енергийна ефективност. Съвместно ще се разработват изисквания за технически задания за обществените поръчки в частта им за врати, прозорци и фасади, както и предстои да бъдат обсъдени проекти на национални стандарти и изисквания за влаганите материали.
Всичко това може да се постигне чрез обединени усилия и воля, която аз вече виждам в сектора. Освен споразумението с МРРБ ставаме разпознаваеми и активно комуникираме с други съсловни организации като Камарата на строителите, Камарата на архитектите, Камарата на инженерите и други със сходни цели.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 4 | юли - август 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg