Градът | 15 Май 2018, 15:36

Инж. Андон Тушев, собственик и управител на "ТАЛ Инженеринг": Фасадният инженеринг на ранен етап спестява много разходи

Четете в новия брой 2 на сп. ГРАДЪТ