Градът | 09 Май 2018, 12:44

"Интерарх" 2018: "Устойчива архитектура за устойчив свят"

XV юбилейно триенале на архитектурата се провежда на 13-16 май в УАСГ