Градът | 10 Май 2018, 11:38

Връчиха дипломите на архитекти и урбанисти

Арх. Данте Бенини е Доктор Хонорис Кауза на УАСГ