Градът | 09 Май 2018

В Мадан изграждат инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за 4.6 млн. лв.

Времето за строителство е 545 дни. Оферти се получуват до 13 юни. Ще бъдат отворени на 14 юни.

Обратно нагоре ↑