Градът | 04 Май 2018

МРРБ одобри над 9.5 млн.лв. за модернизация на градския транспорт в Перник по ОПРР 2014-2020

Доставят 15 нови автобуса на природен газ, монтират умни информационни табла по спирките, изграждат нова газозарядна станция в бившето тролейбусно депо и ремонтират сградите в депото.

Обратно нагоре ↑