Градът | 25 Април 2018, 12:38

Световната банка ще консултира АПИ при въвеждането на националната система за електронно събиране на пътни такси