Градът | 16 Април 2018, 10:55

НАГ разработва информационна система за строителните разрешения

Към 2017 г. са издадени 1319 разрешения за строеж