Градът | 13 Април 2018, 11:15

Влязоха в сила промените в ЗУЗСО

Височината на сградите в центъра на София няма да надвишават 50 метра