Градът | 12 Април 2018, 10:20

Пазар на складови площи в областни градове: Оптимизъм, динамика, сделки

В брой 1 на сп. ГРАДЪТ СГРАДИ