Градът | 11 Април 2018, 10:38

Монтана и Оряхово ще изграждат инсталации за преработка на отпадъци