Градът | 05 Април 2018, 20:26

Пазар на индустриални и логистични площи 2018: Завръщането на спекулативните проекти