Градът | 04 Април 2018

Министър Димов подписа договори за водните проекти на Пловдив и Тутракан

Общият размер на инвестицията в реконструкция на канализационната мрежа и ПСОВ в Пловдив е над 115,3 млн. лв. по ОПОС

Обратно нагоре ↑