Градът | 03 Април 2018, 10:15

Марсел Ван дер Хук, изп. директор на "АББ България": AББ е силно иновативна компания

В брой 1 на сп. ГРАДЪТ СГРАДИ