Градът | 26 Март 2018, 11:10

Арх. Веселин Беров: Има ли проблеми с реконструкцията на "Аязмото" в Стара Загора?

Изразеното становище е във връзка с предстоящо обществено обсъждане на проекта за ПУП - ПРЗ на парк "Митрополит Методий Кусев"