Градът | 22 Март 2018, 09:44

Екологична водна инфраструктура 2018 - 2022: Изграждане на пречиствателни станции и модернизиране на ВиК мрежите