Градът | 15 Март 2018, 11:38

Водният проект на Световната банка в България: язовири с пречиствателни станции