Градът | 18 Март 2018, 19:46

Арх. Димитър Димитров от "Веста Дизайн" - с наградата "Архитектон"

В конкурса на САБ участваха 14 колектива с 26 проекта