Градът | 16 Март 2018, 13:12

Рита Юстесен: Градоустройственият проект следва да отчита спецификата на мястото. За Боровец търсихме този, който най-вярно отразява характеристиките на територията

В брой 1 на сп. ГРАДЪТ СГРАДИ