Градът | 12 Март 2018, 13:28

Стартира обществена поръчка за реконструкция, модернизация и доизграждане на ПСОВ Пловдив за 58 млн. лв.