Градът | 07 Март 2018, 13:32

Първият строителен материал с екоетикет от федералната служба за опазване на околната среда в Германия ще бъде представен на Българска строителна седмица