Facebook YouTube
Регистрация

Тютюневият град се превръща в пешеходна зона

Община Пловдив обяви поръчка за изготвяне на проект за реконструкция и благоустрояване на пътната инфраструктура в историческия квартал

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 07.03.2018, Автор: Светла Добрева
[1832 прочитания]

Фотограф: Градът.бг

Община Пловдив стартира проектни дейности за съживяване на района на старите тютюневи складове, по-известен като Тютюневия град. Целта е да се подобри пътната инфраструктура в квартала и да се създадат улични пространства за изкуство и култура, подобно на Капана. За реконструкцията и благоустрояването на уличната мрежа са планирани над 3 млн. лв.

Уникалните тютюневи складове, издигнати през 20-те години на XX век, сега са изоставени, а някои вече са разрушени и опожарени. Сградите уникати попадат в зоната на групов паметник на културата, но са частна собственост, което е и причината за неясното им бъдеще. Най - емблематичната улица от този квартал е улица Иван Вазов, свързваща гаровия район с площад "Централен". Тя дължи красивия си облик на уличното озеленяване с над стогодишните вече  чинари.

Един от приоритетните проекти в програмата на "Пловдив – Европейска столица на културата 2019" е именно за трансформиране на района и сградите на Тютюневия град посредством мултижанрови артистични акции, инсталации, изложби и проучвания. Част от този проект е и реконструкцията на прилежащата улична мрежа, затворена в карето: ул. "Иван Вазов" – ул. "Авксентий Велешки"  – ул. "Цанко Дюстабанов" – бул. "Христо Ботев".  Към настоящия момент улиците са с паважна и асфалтова настилка, която е компрометирана и в лошо състояние. Тротоарите също са в не добро състояние, липсва достъпната среда за хора в неравностойно състояние.

Улиците в Тютюневия град попадат в обхвата на два гранични групови паметници на културата в рамките на историческа зона "Филипопол-Тримонциум-Пловдив". Това налага проектното решение за благоустрояването им да е съобразено и съответно разделено на две зони с различно концептуално третиране за визия, хармония и функционалност.  

Зона1: - ул. Иван Вазов с дължина 800 м и ширина 24 м
В изготвеното техническо задание за Зона 1, се предлагат два варианта за функционално разпределение и композиционно решение на улицата. В първия вариант се разглежда възможността за обединяване на нивата на улицата, да се повдигне уличното платно, със съответните наклони за отводняване, с нивото на тротоарите. Предложението е за поставяне на нова паважна настилка по тротоарите, с ново линейно-шлицово отводняване и пренареждане на паважа на вече задигнатото пътно платно.
Вторият вариант е за запазване на съществуващите нива на тротоарите и уличното платно. Паважната настилка на улицата се пренарежда,след изграждането и подмяната на техническата инфраструктура, запазване на гранитни бордюри и настилката по тротоарите сеподменя с бетоновите вибропресовани плочкис големина и шарки хармонизиращи с визията на целия ансамбъл от сгради и улица. Проектното решение за цветовата гама и шарки да се съгласува с НИНКН на фаза технически проект.
Проектът за Зона 1 следва да предвижда, още:
- съществуващите чинари, които са паметник на градинско–парковото изкуство, да се оградят с елементи за сядане, ремонт на съществуващите улични гранитни бордюри, "маркиране" на сградите паметници на културата по ул.Иван Вазов.
- ремонт и поставяне на нови елементи на съоръжения на техническата инфраструктура (шахти, решетки и др.);
- поставяне на нови стълбове за улично осветление, близки по визия на осветители, взети от архивните снимки в началото на XX век от улици в Пловдив.

Зона 2: ул."Г. М. Димитров", ул. "Одрин", ул. "Кирил Христов", ул. "Екзарх Йосиф" и ул. "Капитан Андреев"
Улиците не са с интензивна натовареност, както с автомобилно движение така и с пешеходно. Характерно е еднопосочност на автомобилното движение съгласно Генерален план за организация на движението (ГПОД) на община Пловдив.
Проекто-предложението за Зона 2 е благоустрояването да се извърши с идея в целия й обхват да се превърне в пешеходно пространство. За целта е необходимо повдигане на уличните платна на ниво тротоари.

Срокът за подаване на оферти е до 10 април, а прогнозната стойност на поръчката за изготвяне на идеен и технически проект е 41 666 лв. без ДДС.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 4 | юли - август 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg