Градът | 02 Март 2018, 09:27

Одобрен е подробен устройствен план за обхода на град Кърджали