Градът | 23 Февруари 2018, 13:29

Международен конкурс ще избере най-добрата концепция за нов градски център на Велико Търново