Градът | 23 Февруари 2018, 11:05

Осем оферти в търга за ремонт на тунелите на София, но само за "Пенчо Славейков" и "Царица Йоанна"