Градът | 20 Февруари 2018, 11:19

Българската асоциация за изолации в строителството: Изолирането на високите сгради да бъде в съответствие с промените в Наредба Iз – 1971