Градът | 20 Февруари 2018, 10:19

Лектори на XIII конференция "Стратегическа инфраструктура и инвестиции 2018 – кохезия и свързаност": Ирфан Асани, генерален директор на "Македонски железници – Инфраструктура".